Kontakti

ORGANIZACIJSKI ODBOR = STEERING COMMITTEE

Dušan Krštinc, župan, predsednik organizacijskega odbora prvenstva/major, Major, President of Steering Committe. Telefonska številka: +386 31 251 154 in elektronski naslov: dusan.krstinc@obcina-straza.si

Andrej Petkovič, direktor dogodka/ Director event. Telefonska številka: + 386 31 316 715 in elektronski naslov: andrej@erc2016.si

Simon Bobnar, direktor tekmovanja/Race Director. Telefonska številka: + 386 41 207 710 in elektronski naslov: simon@erc2016.si

Uroš Lovrenčič, namestnik direktorja dogodka/Deputy Director-general, elektronski naslov: uros@erc2016.si

Organizacija:

Janko Tavčar, tekmovalni sodnik/Judge, elektronski naslov: janko@erc2016.si

Samo Jakljič, vodja organizacije/Organisation Leader Tacen, Zagradec-Šmihel. Telefonska številka +386 31 304 651 in elektronski naslov: samo@erc2016.si

Matjaž Petruna, vodja nastanitve/Accomodation Leader v Športnem parku Breza, logistika. Telefonska številka: +386 41 392 352 in elektronski naslov: matjaz.petruna@obcina-straza.si

Polonca Špelko Krštinc, organizacija prehrane, gosti/Food, Guests. Telefonska številka: +386 51 318 990 in elektronski naslov: polonca.spelko@obcina-straza.si

Karmen Turk, organizacija prijav, info center, gosti, novinarji/Application, Info centre, Guests, Press. Telefonska številka: +386 31 318 550 in elektronski naslov: karmen.turk@obcina-straza.si

Andreja Kren, dovoljenja, organizacija dogodkov/Permissions, Event Organisation. Telefonska številka: +386 41 897 512 in elektronski naslov: andreja.kren@obcina-straza.si

Marjan Menger, marketing, vodenje/Marketing. Telefonska številka: +386 31 794 444 in elektronski naslov: menger.marjan@gmail.com

Splošne informacije: info@erc2016.si

Spremljate nas lahko tudi na različnih Facebook straneh: IRF Euro Rafting Championships, Rafting klub Gimpex Straža in Rafting zveza Slovenije.