Lokacija Krka

reka Krka

Na reki Krki bo izvedena tekma v spustu, zadnji disciplini evropskega prvenstva. Tekmovanje bo potekalo v zgornjem toku reke Krke, od vasi Zagradec v Občini Ivančna Gorica do vasi Šmihel v Občini Žužemberk. V tem delu čaka ekipe osem jezov višine od enega do štirih metrov ter zaključne brzice dolžine več kot 1 km.

Proga se bo začela v vasi Zagradec in končala v vasi Šmihel.

Podatki o progi:

Opis Podatki Opombe
Dolžina proge 4,73 km Osem jezov višine od 1 – 4 m, številne brzice
Padec 28 m
Pretok vode 20-30 m3/sec Povprečni pretok vode, odvisno od dežja
Težavnostna stopnja 2-3

progaKrka

Od baznega tabora (točka A) v športnem parku Breza je start spusta (točka B) oddaljen 24 kilometrov. Organizatorji bodo za vse tekmovalce priskrbeli ustrezen prevoz.

Information about the track:

Description Data Remark
Course lenght 4,73 km Several thresholds and dams in upper part and rapids in lower part.
Vertical drop 28 m
Water flow 20-30 m3/sec Average water flow, depending on rain
Course grade 2-3

progaKrka

Distance is 24km. Organizer will provide bus transfer for all participants.