Občina Straža

Straža

Občina Straža je mlada občina saj je s svojim delovanjem pričela s 01. 01. 2007. Občina je geografsko zaključena enota, ki zajema 11 vasi oz. naselij. Občinski praznik je 22. aprila, ko je bila ustanovljena osnovna šola. Največji hrib v občini je Straška gora z najvišjim vrhom Srobotnik z nadmorsko višino 593 metrov.

Jedro območja Občine je močno urbanizirano med reko Krko in Straško goro. Meji na občine Novo mesto, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna peč. Površina občine obsega 28,5 km2 in šteje 3861 prebivalcev. Največje središčno naselje je Straža, ki šteje 1961 prebivalcev. Naselja povezuje preko 60 km cestnih povezav, od katerih je 90 % asfaltiranih. Straža je povezana z Novim mestom tudi z železniško progo po kateri se danes odvija le tovorni promet. Proga povezuje z gospodarskim tirom tudi državne rezerve, ki se nahajajo na obrobju Straže pod pobočjem Straške gore. V občini je razvita lesna industrija, gozdarstvo, kmetijstvo in različna obrtna dejavnost. V Straži deluje tudi osnovna šola, vrtec, zdravstvena in zobozdravstvena postaja, lekarna, banka, pošta, knjižnica, več trgovin, bencinski servis in več gostinskih lokalov. V Občini je tudi župnišče, ki deluje preko svojih dveh podružničnih cerkva in še dveh iz župnišča Prečna. Osrednja cerkev Sv. Jakoba z župniščem je v Vavti vasi. Tam je tudi glavno pokopališče z novejšo mrliško vežico. Kulturno in športno življenje ter ostale proste aktivnosti se odvijajo v okviru številnih društev in interesnih skupnosti. Imamo Turistično društvo Straža, ki vsako leto organizira osrednjo prireditev kraja imenovano Straška jesen. Zelo so aktivni še Kulturno društvo, gasilska društva, upokojensko društvo, rafting klub in druga. Občina razpolaga tudi z objekti za rekreativno in športno dejavnost. V sklopu območja občine je letališka steza Letališča Prečna, in nudi možnost razvoja s športno rekreativnega področja.

ZGODOVINA:

Straža z okolico je bila naseljena že v davnini, čeprav je prvič omenjena leta 1250. V spodnjem predelu jo krasi venec vinogradov z raztresenimi zidanicami, zdaj tudi z vikendi. Ker so nekoč tukajšnji prebivalci morali hoditi v strmino na stražo, morda čuvati grozdje pred živalmi, pticami, medvedi in še pred kom, je ostalo ime Straža. O naseljevanju Slovanov priča ohranjeno ime vasi Sela pri Straži, ki sega v zgodnji srednji vek nekje med 6. in 9. stoletjem. Straža kot naselje se je skupaj z Vavto vasjo začela razvijati v smeri moderne oziroma prihajajoče industrijske dobe v času Auerspergove lesne dejavnosti. Leta 1984 pa je v Stražo prisopihala dolenjska železnica. Električno luč sta obe naselji dobili tik pred drugo svetovno vojno, 8. junija 1940.